Όροι & Προϋποθέσεις

1. Εισαγωγή

1.1. H ιστοσελίδα “usedcars.myavis.gr” (στο εξής «η ιστοσελίδα») ανήκει στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (AΦΜ: 998106085, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός Βασιλέως Γεωργίου αριθ. 50Α – ΤΚ 15233), (εφεξής “Olympic” ή και “Avis").

1.2. Η χρήση της ιστοσελίδας και τα σχετικά με αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπονται από τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της και των επιμέρους σελίδων της.

1.3. Η ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας, των περιεχομένων και των εφαρμογών της από ανήλικα άτομα (ή κάτω των 18 ετών).

1.4. Οι Χρήστες δύνανται να εγγραφούν και να γίνουν Μέλη της Ιστοσελίδας, “usedcars.myavis.gr” (εφεξής «Μέλος» ή «Χρήστης»).

1.5. Η απόκτηση εκ μέρους ενός Χρήστη της άνω ιστοσελίδας της ιδιότητας του Μέλους συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής.

1.6. Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση της ιστοσελίδας και των όποιων υπηρεσιών/εφαρμογών διατίθενται μέσω αυτής αποτελεί τεκμήριο ότι το Μέλος έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση που το Μέλος/Χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της.

1.7. Η Olympic διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης της ιστοσελίδας “usedcars.myavis.gr” οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Η Olympic θα αναρτά διαδικτυακά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Για το λόγο αυτό κάθε Μέλος/Χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης.

2.  Ορισμοί-ερμηνεία

Για τους σκοπούς του παρόντος, ισχύουν οι εξής ορισμοί:

«Μέλος»: Είναι κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που έχει εγγραφεί και τυγχάνει Μέλος της Ιστοσελίδας.

«Ιστοσελίδα»: Είναι o ιστότοπος “usedcars.myavis.gr” διαχειρίστρια του οποίου τυγχάνει η Olympic.

«Όχημα» ή «Αυτοκίνητο»: Είναι κάθε μεταχειρισμένο όχημα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα και διατίθεται προς πώληση.

«Διαδικτυακή δέσμευση μεταχειρισμένου οχήματος»: Είναι κάθε καταχώριση δέσμευσης οχήματος στο σύστημα της “Avis”, στο οποίο τα οχήματα διατίθενται για κράτηση για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και σε μια συγκεκριμένη τιμή, πληρωτέα με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, μέσω της ιστοσελίδας σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτήν. Η χρονική διάρκεια της δέσμευσης ενός οχήματος ενεργοποιείται μόνον εφόσον έχει εξοφληθεί η χρέωση κράτησης.

«Χρέωση κράτησης» ή «Κόστος Κράτησης»: Είναι το χρηματικό ποσό που καλείται να καταβάλλει το Μέλος για τη δέσμευση των οχημάτων και το οποίο (ποσό) θα αφαιρεθεί από την τιμή πώλησης, εφόσον και εάν ολοκληρωθεί αυτή. Σε περίπτωση μη αγοράς του δεσμευμένου οχήματος, η χρέωση κράτησης δεν επιστρέφεται/πιστώνεται στο Μέλος.

«Προκαταβολή διαδικτυακής αγοράς»: Ως προκαταβολή διαδικτυακής αγοράς ορίζεται η πληρωμή ενός ποσού πριν την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας ενός οχήματος μεταξύ του Μέλους και της Avis. Η προκαταβολή πληρώνεται από το Μέλος στην Avis κατά τη διαδικασία της διαδικτυακής αγοράς, μόνο σε περίπτωση που το ίδιο έχει επιλέξει την πληρωμή μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή τραπεζικής χρηματοδότησης.

Prime Care Pack”: Πρόκειται για ένα ετήσιο συνδρομητικό πακέτο, το οποίο περιλαμβάνει επέκταση της εγγύησης που αφορά στα μηχανικά μέρη του πωλούμενου οχήματος (υπό όρους και προϋποθέσεις που αναλύονται παρακάτω).

Avis Plan”: Η Avis συνάπτει σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης με το Μέλος έναντι μηνιαίου μισθώματος στο οποίο περιλαμβάνονται τα τέλη κυκλοφορίας και το κόστος ασφάλισης (πακέτο ΦΩΤΙΑ - ΚΛΟΠΗ) καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Το όχημα θα βρίσκεται στην κυριότητα της Avis μέχρι και την λήξη της σύμβασης μίσθωσης. Η μεταβίβαση της κυριότητας του οχήματος από την Avis προς το Μέλος πραγματοποιείται κατά τη λήξη της μίσθωσης έναντι συμφωνηθέντος τιμήματος εξαγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί όλα τα τυχόν οφειλόμενα μισθώματα και λοιπές οφειλές του Μέλους σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της σύμβασης μίσθωσης.

"Car Trade in”: Πρόκειται για την υπηρεσία ανταλλαγής, όπου η Avis μπορεί να αγοράσει το όχημα των Μελών της ιστοσελίδας, μόνο εάν και εφόσον το ίδιο το Μέλος προχωρήσει σε αγορά μεταχειρισμένου οχήματος από την Avis.

3. Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος είναι η καταγραφή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας, των παρεχόμενων εκ μέρους της Avis υπηρεσιών και των σχετικών διαδικασιών αναφορικά με την παρουσίαση των προς πώληση οχημάτων της Avis, των ειδικότερων ιδιοτήτων αυτών και τον δυνητικό έλεγχο αυτών από τους υποψήφιους αγοραστές. Με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τόσο της Avis όσο και των Μελών.

4. Δικαιώματα και υποχρεώσεις της Avis (myavis.gr)

4.1. H Avis δηλώνει ότι έχει λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο ασφαλείας στο πλαίσιο του δυνατού για την αποτροπή τυχόν απώλειας, κατάχρησης και αλλοίωσης των προσωπικών στοιχείων των Μελών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στους δημοσιευμένους στην ιστοσελίδα όρους/πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) χωρίς ωστόσο να μπορεί να εγγυηθεί, σε κάθε περίπτωση, την απόλυτη ασφάλεια αυτών. Με την καταχώρηση των προσωπικών δεδομένων του στην Ιστοσελίδα, ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται τη γνωστοποίηση αυτών προς την Avis καθώς και την επεξεργασία τους σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της τελευταίας. Τα προσωπικά στοιχεία που καταχωρούνται οικειοθελώς και αυτοβούλως από το Μέλος στον Ιστότοπο δεν δύναται να χαρακτηριστούν έναντι της Avis ως εμπιστευτικές πληροφορίες.

4.2. H Avis δύναται να παρακολουθεί και να καταγράφει οποιαδήποτε δραστηριότητα/κίνηση/ενέργεια του Μέλους στην ιστοσελίδα για λόγους ασφαλείας και, όταν και εφόσον κρίνεται απαραίτητο, διατηρεί το δικαίωμα να επεμβαίνει αναστέλλοντας ή ακυρώνοντας οποιαδήποτε συμμετοχή Μέλους, και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση κρίνει απαραίτητη για λόγους ασφαλείας.

4.3. H Avis διατηρεί το δικαίωμα της μονομερούς μεταβολής και τροποποίησης, εν μέρει ή εν όλω της μορφής και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, όπως επίσης και της μεταβολής του domain name της ιστοσελίδας, της χρήσης διαφορετικού domain name της ιστοσελίδας, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης του Μέλους.

4.4. H Avis διατηρεί το δικαίωμα της μονομερούς μεταβολής και τροποποίησης του εύρους και του είδους των υπηρεσιών που διατίθενται στην Ιστοσελίδα, οποτεδήποτε χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης του Μέλους. Επίσης, η Avis διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει εν όλω ή εν μέρει στην αναστολή ή ακύρωση των υπηρεσιών που διατίθενται στην ιστοσελίδα.

4.5. H Avis διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε αλλαγές και ενημερώσεις, αναφορικά με τους όρους και τις υπηρεσίες διαδικτυακής αγοράς οποτεδήποτε, με σκοπό την εκτέλεση υπηρεσιών, όπως καθορίζονται στο παρόν. Το Μέλος συνομολογεί και δηλώνει ότι αποδέχεται τις εκάστοτε αλλαγές και ότι θα ενεργήσει σύμφωνα με αυτές.

4.6. Η Avis δεσμεύεται έναντι των Μελών της αναφορικά με τις ιδιότητες του οχήματος, όπως αυτές αποτυπώνονται στην ιστοσελίδα (π.χ. όσον αφορά στα χιλιόμετρα που έχει διανύσει κάθε όχημα, τον τύπο, τις πληροφορίες που υπάρχουν στην έκθεση συντήρησης εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα κλπ.). Το Μέλος αναγνωρίζει ότι τα οχήματα που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα είναι μεταχειρισμένα και συνεπώς η κατάστασή τους εξαρτάται από την χρήση ενός εκάστου εξ΄ αυτών. Το Μέλος έχει τη δυνατότητα να ελέγξει την κατάσταση του οχήματος που ενδιαφέρεται να αγοράσει και συνεπώς, να πιστοποιήσει την ύπαρξη ή την έλλειψη των ιδιοτήτων που έχει το όχημα αυτό. Η Avis απαλλάσσεται από οιαδήποτε ευθύνη που απορρέει ή σχετίζεται με την εκ μέρους του Μέλους μη ενάσκηση του δικαιώματός αυτού.

5. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μελών

5.1. Η απόκτηση της ιδιότητας Μέλους από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιθυμεί να γίνει Μέλος ολοκληρώνεται με τη διαδικασία εγγραφής αυτού, όπως η διαδικασία αυτή καθορίζεται στην ιστοσελίδα. Η απόκτηση της ιδιότητας του Μέλους ανακοινώνεται από την Avis, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

5.2. Το Μέλος δηλώνει ότι τα προσωπικά στοιχεία που καταχωρεί στην ιστοσελίδα (ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνσης, Α.Φ.Μ, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) είναι πλήρη και ακριβή και φέρει την υποχρέωση άμεσης ενημέρωσης στην Avis για τυχόν μεταβολής τους. Το Μέλος συμφωνεί και δηλώνει ότι θα είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε αντιδικία τυχόν ανακύψει, λόγω παροχής ελλιπών, λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων πληροφοριών και εν γένει προσωπικών στοιχείων. Η Avis δεν φέρει καμία ευθύνη διασταύρωσης στοιχείων και ειδικά στην περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε δικαιώματός της και για την αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας της που σχετίζεται ή απορρέει από την εν λόγω ψευδή ή ανακριβή δήλωση.

5.3. Το Μέλος δηλώνει και εγγυάται ότι κατά την χρήση των υπηρεσιών στην Ιστοσελίδα, θα συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και θα απέχει από ενέργειες που είναι αντίθετες στα συναλλακτικά ήθη και στη δημόσια τάξη (όπως ενδεικτικώς προσβολή, απειλή, συκοφαντική δυσφήμηση, πολιτική ή ιδεολογική προπαγάνδα, δωροδοκία κ.ο.κ.) και από οποιαδήποτε ενέργεια που δύναται να προκαλέσει διαταραχή ή διακοπή των υπηρεσιών που διατίθενται στην ιστοσελίδα, άλλως σε διαφορετική περίπτωση θα είναι προσωπικά υπεύθυνο για οποιαδήποτε ζημιά ήθελε προκύψει σε βάρος της Avis, την οποία (ζημία) οφείλει να αποκαταστήσει άμεσα. Σε περίπτωση που ασκηθεί οποιαδήποτε αξίωση τρίτου κατά του Μέλους ή κατά της Avis ή κατά και των δύο, συνεπεία συμπεριφοράς του Μέλους, σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Μέλος φέρει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρεούται να αναλάβει την αποκατάσταση κάθε ζημίας της Avis συμπεριλαμβανομένων εξόδων και δαπανών πάσης φύσεως.

5.4. Το Μέλος αποδέχεται και δεσμεύεται ότι δεν θα παραβιάζει τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού, και δεν θα καταχράται τα πνευματικά δικαιώματα της Avis.

5.5. Το Μέλος οφείλει να απέχει από κάθε μη νόμιμη ή/και εκτός των πλαισίων των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στελεχών της Avis ή και τρίτων προσώπων (προστηθέντων, συνεργατών της Avis) τα οποία έλαβε στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση επεξεργασίας οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

5.6. Το Μέλος, κατά την χρήση της ιστοσελίδας, υποχρεούται να χρησιμοποιεί ασφαλές αναγνωριστικό όνομα και κωδικό πρόσβασής του (username, password). Το Μέλος συνομολογεί και δηλώνει ότι δεν θα αποκαλύψει το αναγνωριστικό όνομα, καθώς και τον κωδικό πρόσβασης και τις λοιπές πληροφορίες σε τρίτους, αναλαμβάνοντας αποκλειστικώς την ευθύνη για τη διασφάλιση της προστασίας των εν λόγω πληροφοριών. Η Avis δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αποκάλυψη/έκθεση του αναγνωριστικού ονόματος και του κωδικού πρόσβασής του Μέλους.

5.7. Το Μέλος αποδέχεται και δεσμεύεται ότι δεν θα θέσει στην ιστοσελίδα κακόβουλο πρόγραμμα και λογισμικό και δηλώνει ότι θα απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της ιστοσελίδας και των Μελών του.

5.8. Τα Μέλη δεν δύνανται να μεταβιβάσουν τον λογαριασμό/ιδιότητα Μέλους σε τρίτους. Επιπλέον, απαγορεύεται στο Μέλος να μεταβιβάσει εν όλω ή εν μέρει την κράτηση οχήματος που έχει πραγματοποιήσει διαδικτυακά και εν γένει οποιοδήποτε δικαίωμα ή προσδοκία δικαιώματος επ’ αυτής σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν εγγραφεί και δεν έχουν καταστεί Μέλη με την δημιουργία ξεχωριστού λογαριασμού. Το όχημα θα καταχωρείται στο όνομα του Μέλους, που έχει πραγματοποιήσει την κράτηση διαδικτυακά, μέσω του δικού του λογαριασμού (account).

5.9. Το Μέλος δεν μπορεί να περιορίσει ή να αποτρέψει άλλους από τη χρήση της Ιστοσελίδας και δεν μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή του διακομιστή ή των δικτύων που χρησιμοποιήθηκαν για τη διάθεση της ιστοσελίδας.

5.10. Το Μέλος αποδέχεται και δηλώνει ότι δεν προτίθεται να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε υλικό ή λογισμικό, προκειμένου να παρέμβει στη λειτουργία της ιστοσελίδας, ότι δεν θα συνδέεται στην ιστοσελίδα χωρίς άδεια και τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας και ότι δεν θα έχει πρόσβαση και δεν θα κάνει χρήση του λογισμικού χωρίς ειδική ρητή άδεια από την Avis.

5.11. Η ιστοσελίδα δύναται να περιέχει συνδέσμους ή υπερ-συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες τρίτων που δεν σχετίζονται, ούτε ανήκουν στην Avis. H Avis δεν εγγυάται την ακρίβεια των πληροφοριών σε αυτούς στις ιστοσελίδες και δεν φέρει καμία ευθύνη για τις υπηρεσίες/προϊόντα που διατίθενται μέσω αυτών. Η πρόσβαση του Μέλους σε αυτές τις ιστοσελίδες πραγματοποιείται αποκλειστικά με δική του ευθύνη.

5.12. Τα Μέλη δύνανται να επισκεφθούν και να επιθεωρήσουν τα οχήματα στους ανακοινωθέντες από την Avis στην ιστοσελίδα της χώρους εκθέσεως της και μόνο σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09.00 π.μ. έως τις 17.00 μ.μ. κατόπιν συνεννόησης.

5.13. Δοθέντος ότι τα οχήματα είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση και εξέταση από τα Μέλη, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στην ιστοσελίδα είναι διαθέσιμα όλα τα κρίσιμα στοιχεία για τα βασικά χαρακτηριστικά του κάθε οχήματος, τεκμαίρεται ότι το Μέλος, κατά την σύναψη της σύμβασης πώλησης έχει εξετάσει λεπτομερώς το όχημα και το έχει βρει της απόλυτου αρεσκείας του, άνευ πραγματικών και νομικών ελαττωμάτων και κατάλληλο για τη χρήση που το προορίζει.

6. Διαδικτυακή κράτηση οχήματος

6.1. Το Μέλος, εφ’ όσον έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του στην ιστοσελίδα, μπορεί να κάνει χρήσης της υπηρεσίας διαδικτυακής κράτησης, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλει προηγουμένως το κόστος κράτησης, όπως ορίζεται στους παρόντες όρους και καθορίζεται στην επιλογή «κράτηση αυτοκινήτου ς». Στο αναγραφόμενο τίμημα του κόστους κράτησης, περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Το όχημα που δεσμεύει το Μέλος με την καταβολή του ανωτέρω κόστους κράτησης, θα παραμείνει δεσμευμένο για το Μέλος, αποκλειστικά και μόνο για χρονική περίοδο επτά (7) ημερολογιακών ημερών, με έναρξη την ημερομηνία που έλαβε χώρα η καταβολή του ποσού κράτησης, οπότε και το όχημα δεν δύναται να τεθεί σε κατάσταση δέσμευσης από έτερο Μέλος. Σε περίπτωση κατάρτισης οριστικής σύμβασης αγοραπωλησίας του δεσμευμένου οχήματος από το Μέλος εντός της ως άνω χρονικής περιόδου των επτά ημερών ισχύος της κράτησης, το κόστος κράτησης θα αφαιρείται από την τελική τιμή πώλησης του οχήματος. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν καταρτιστεί η σύμβαση πώλησης του δεσμευμένου οχήματος, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Μέλους, εντός της ως άνω χρονικής περιόδου, τότε το κόστος κράτησης θα επιστρέφεται στο Μέλος κατόπιν σχετικού του αιτήματος με τον ίδιο μέσον που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή τους. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καταρτιστεί η σύμβαση πώλησης του οχήματος, εντός της ως άνω χρονικής περιόδου των επτά ημερών ισχύος της κράτησης, από το Μέλος, το κόστος κράτησης δεν επιστρέφεται. Η Avis δεν φέρει ευθύνη για οιαδήποτε ζημία τυχόν υποστούν τα Μέλη, ως αποτέλεσμα της εκ μέρους τους παροχής ψευδών ή ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριών ή ως συνέπεια της εκ μέρους τους μη προσήκουσας ολοκλήρωσης της συναλλαγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη συνέχεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το κόστος της κράτησης θα παρακρατείται από την Avis, ως αποζημίωση-ποινική ρήτρα. Περαιτέρω, η Avis διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει από το Μέλος που προέβη στις παραπάνω ενέργειες την αποκατάσταση τυχόν ζημίας ήθελε υποστεί.

6.2. Τα προϊόντα που διατίθενται για κράτηση μέσω διαδικτυακής δέσμευσης στην ιστοσελίδα είναι οχήματα, ιδιοκτησίας της Avis.

6.3. Η Avis ουδεμία ευθύνη φέρει, αναφορικά με τις ταχύτητες σύνδεσης στο Διαδίκτυο των μελών, προβλήματα επικοινωνίας, τεχνικά προβλήματα, δυσλειτουργίες υποδομής και διαδικτύου, διακοπές ρεύματος και άλλες δυσλειτουργίες που ενδέχεται να προκύψουν στην εφαρμογή, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την μη πραγματοποίηση της δέσμευσης του οχήματος, και το Μέλος δεν έχει το δικαίωμα να προβάλει οποιασδήποτε φύσεως ενστάσεις ή απαιτήσεις από την παραπάνω αιτία.

6.4. Η Avis δύναται κατά τη διακριτική της ευχέρεια στο πλαίσιο της τιμολογιακής της πολιτικής να μεταβάλει το ύψος του ποσού κράτησης. Με την πραγματοποίηση της κράτησης από το Μέλος και τη δέσμευση του οχήματος, αυτομάτως θεωρείται ότι το όχημα πληροί τις αναγραφόμενες στη σχετική καταχώριση προδιαγραφές, έχει τις αντίστοιχες ιδιότητες και κρίνεται κατάλληλο από το Μέλος για τη χρήση που το προορίζει.

6.5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικτυακής κράτησης, το Μέλος θα ενημερωθεί με ηλεκτρονική αλληλογραφία, η οποία θα επιβεβαιώνει την οριστικοποίηση του αποτελέσματος της διαδικτυακής κράτησης. Το Μέλος αποδέχεται ότι δεν θα λάβει άλλη ενημέρωση πλην της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.

7. Επέκταση εγγύησης

7.1. Για όλα τα οχήματα που πωλούνται μέσω της ιστοσελίδας η Avis παρέχει στο Μέλος έξι (6) μήνες εγγύησης στα μηχανικά μέρη του πωλούμενου οχήματος χωρίς επιπλέον κόστος. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της εγγύησης είναι η ημερομηνία κατά την οποία θα εκδοθεί στο όνομα του Μέλους η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

7.2. Η επέκταση της εγγύησης πέραν του προαναφερθέντος διαστήματος των έξι (6) μηνών, εφ’ όσον το Μέλος κάνει χρήση της εν λόγω υπηρεσίας και καταβάλει το επιπλέον κόστος για τη χρήση αυτής, βρίσκεται σε ισχύ για όσο διάστημα είναι ενεργό το ετήσιο συνδρομητικό πακέτο “Prime Care Pack” και αφορά αποκλειστικά και μόνο τα οχήματα, τα οποία συντηρούνται σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία.

7.3. Από την εγγύηση στα μηχανικά μέρη εξαιρούνται οι ζημιές και εν γένει βλάβες που οφείλονται σε πιθανό χτύπημα του οχήματος και μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στον κινητήρα, οι ζημιές  και εν γένει βλάβες που οφείλονται σε κακή χρήση καθώς και οι ζημιές και εν γένει βλάβες που προέρχονται από χτύπημα στο κάτω μέρος του οχήματος. Επίσης, στην εγγύηση δεν περιλαμβάνεται το κιβώτιο ταχυτήτων του οχήματος καθώς και τα περιφερειακά αναλώσιμα του κινητήρα.

7.4. Η Εγγύηση του πακέτου “Prime Care Pack” δεν τυγχάνει εφαρμογής για οχήματα που έχουν συμπληρώσει επτά (7) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης (1ης) άδειας κυκλοφορίας αυτού.

8. Πληρωμή

8.1. Εφόσον το Μέλος επιλέξει την υπηρεσία διαδικτυακής δέσμευσης του οχήματος, τότε το ισχύον κατά το χρόνο επιλογής κόστος της εν λόγω υπηρεσίας (κόστος κράτησης), θα καταβάλλεται μέσω της Viva Wallet, στην οποία θα εισάγονται τα στοιχεία πληρωμών και θα δίδεται εντολή εκτέλεσης πληρωμής.

8.2. Εάν το Μέλος επιλέξει τη διαδικτυακή αγορά του οχήματος και συγκεκριμένα την πληρωμή μέσω τραπεζικής κατάθεσης/διατραπεζικής μεταφοράς ή τραπεζικής χρηματοδότησης, οφείλει να πληρώσει το κόστος της προκαταβολής της διαδικτυακής αγοράς μέσω της Viva Wallet. Αναφορικά με την προκαταβολή της διαδικτυακής αγοράς ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:

• Εάν η τιμή του αυτοκινήτου, όπως ορίζεται στην ιστοσελίδα “usedcars.myavis.gr”, κυμαίνεται από 0€ έως 7.000€, η προκαταβολή την οποία πληρώνει το Μέλος ανέρχεται στα 300€, το οποίο ορίζεται ως ελάχιστο ποσό.

• Εάν η τιμή του αυτοκινήτου ξεπερνάει τις 7.000€, το Μέλος πληρώνει ως προκαταβολή το 5% της αξίας που αναγράφεται στην ιστοσελίδα.

• Ως ανώτατο ποσό πληρωμής για την προκαταβολή ορίζεται το ποσό των 1.000€. Σε περίπτωση που το 5% της αξίας του οχήματος είναι μεγαλύτερο από 1.000€, τότε το Μέλος θα καταβάλει ως προκαταβολή 1.000€.

8.3. Εάν το Μέλος επιλέξει ως μέθοδο πληρωμής για την αγορά του οχήματος την τραπεζική χρηματοδότηση και στην συνέχεια το αίτημα του δεν εγκριθεί από τον πιστοληπτικό έλεγχο της αρμόδιας Τράπεζας, σύμφωνα με τους όρους της τελευταίας, τότε η Avis θα του επιστρέψει ολόκληρο το ποσό της προκαταβολής.

8.4. Εάν το Μέλος επιλέξει ως μέθοδο πληρωμής για την αγορά του οχήματος την τραπεζική κατάθεση/διατραπεζική μεταφορά, θα πρέπει να εξοφλήσει το υπολειπόμενο τίμημα αγοραπωλησίας και να υποβάλει στην ιστοσελίδα το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης/διατραπεζικής μεταφοράς το αργότερο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία πληρωμής του κόστους της προκαταβολής της διαδικτυακής αγοράς. Σε περίπτωση που το Μέλος δεν εξοφλήσει το υπολειπόμενο τίμημα αγοραπωλησίας εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία πληρωμής του κόστους της προκαταβολής της διαδικτυακής αγοράς, σύμφωνα με τα ανωτέρω προβλεπόμενα, το ποσό της καταβληθείσας προκαταβολής δεν θα επιστρέφεται και θα παρακρατείται από την Avis, ως αποζημίωση-ποινική ρήτρα.

8.5. Εφόσον το Μέλος επιλέξει την υπηρεσία Prime Care Pack, τότε το κόστος της εν λόγω υπηρεσίας (το οποίο αναφέρεται στις πληροφορίες της ιστοσελίδας “usedcars.myavis.gr”), θα καταβάλλεται μέσω της Viva Wallet, στην οποία θα εισάγονται τα στοιχεία πληρωμών και θα δίδεται εντολή εκτέλεσης πληρωμής.

9. Car Trade in

9.1 Η Avis προσφέρει μια εκτίμηση της τιμής στην οποία μπορεί να αγοράσει το όχημα των Μελών της ιστοσελίδας, με μοναδική προϋπόθεση το ίδιο το Μέλος να προχωρήσει σε αγορά μεταχειρισμένου οχήματος από την Avis. Εάν απουσιάζει η εν λόγω προϋπόθεση η Avis δεν οφείλει να αγοράσει το όχημα του Μέλους ακόμη και εάν το ίδιο έλαβε ενδεικτική εκτίμηση μέσω της ιστοσελίδας.

9.2. Οι αξίες είναι ενδεικτικές και αφορούν αποκλειστικά οχήματα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Για να λάβει το Μέλος την εκτίμηση της τιμής αγοράς του οχήματος, το ίδιο θα πρέπει να υποβάλει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με το όχημα του (μάρκα, μοντέλο, ημερομηνία πρώτης αδείας κ.α.). Χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες πληροφορίες, η Avis είτε θα δώσει μια ενδεικτική προσφορά, είτε σε περίπτωση άρνησης αγοράς, δεν θα σας εμφανίσει την προτεινόμενη τιμή. Η προτεινόμενη ενδεικτική προσφορά σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί δεσμευτική πρόταση και μπορεί να διαφοροποιηθεί ή ανακληθεί κατά τη κρίση της Avis.

9.3. Εάν το μέλος επιθυμεί να προχωρήσει στην πώληση του οχήματος του, θα χρειαστεί να προγραμματίσει ένα ραντεβού με εκπρόσωπο της Avis, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, ήτοι από την Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09.00 π.μ. έως τις 17.00 μ.μ. ώστε να πραγματοποιηθεί μια προσωπική επιθεώρηση του οχήματος. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου του οχήματος, το Μέλος είναι σε θέση να λάβει μια οριστική τιμή προσφοράς. Η οριστική τιμή προσφοράς που θα υποβληθεί από  την Avis στο Μέλος, κατόπιν επιθεώρησης του οχήματος και η οποία ενδέχεται να διαφέρει, κατά την απόλυτη και ενέλεγκτη κρίση της Avis, σε σχέση με την ενδεικτική προσφορά αποτελεί δεσμευτική πρόταση και έχει ισχύ δεκαπέντε (15) ημέρες από την αποστολή της στο Μέλος. Η Avis μετά την επιθεώρηση του οχήματος διατηρεί το δικαίωμα ακόμη και να αρνηθεί την αγορά του οχήματος του Μέλους κατά την ανέλεγκτη κρίση της. Εάν το Μέλος είναι σύμφωνο για την πώληση του οχήματος, τότε θα του ζητηθεί να ελεγχθεί και να υπογράψει την «Συμφωνία Πώλησης». Στο βαθμό οποιασδήποτε σύγκρουσης μεταξύ της Συμφωνίας Πώλησης και των παρόντων Όρων, οι όροι της Συμφωνίας Πώλησης θα υπερισχύουν και θα διέπουν την πώληση ενός οχήματος στην Avis.

9.4. Ακύρωση - Υπαναχώρηση: Σε περίπτωση που η Avis ανακαλύψει ότι τα Μέλη επιδιώκουν να πουλήσουν οχήματα για τα οποία υφίστανται ανακρίβειες ή νομικά ή πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογηθεισών ιδιοτήτων, η Avis διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει οποτεδήποτε από τη Συμφωνία Πώλησης. Περαιτέρω, στις ως άνω περιπτώσεις τυχόν αξίωση για αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας που υπέστη η Avis δεν περιορίζεται ούτε αποκλείεται.  

9.5. Η Avis, ως αγοραστής οφείλει να πληρώσει το κόστος της μεταβίβασης, το οποίο αποτελείται από α) το παράβολο (όπως αυτό εκάστοτε ορίζεται για τις μεταβιβάσεις οχημάτων από εταιρείες) και (β) το κόστος που αφορά τον διεκπεραιωτή της μεταβίβασης (συνεργαζόμενη εταιρεία της Avis).

9.6. Εφ’ οσον έχει υπογραφεί η Σύμβασης Πώλησης, το τίμημα αγοράς του οχήματος θα καταβληθεί στο Μέλος σύμφωνα εντός χρονικού διαστήματος δέκα πέντε (15) ημέρων και εφόσον έχουν εκπληρωθεί σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) το Μέλος έχει παραδώσει το πωληθέν όχημα στις εγκαταστάσεις της Avis, (β) το Μέλος έχει χορηγήσει στην Avis ανέκκλητη εξουσιοδότηση / υπεύθυνη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του για την μεταβίβαση του οχήματος στην Avis και εκδοθεί η άδεια του εν λόγω οχήματος στο όνομα της Avis. Η άνω προθεσμία των δέκα πέντε (15) ημέρων θα αρχίζει από την ημερομηνία που θα εκπληρωθεί και η τελευταία χρονικά εκ των άνω δύο (2) προϋποθέσεων.

10. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

10.1. Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα της Avis ανήκουν στην Avis ή/και στους δικαιοπαρόχους της. Το Μέλος δεν επιτρέπεται να διανέμει, μεταδώσει, τροποποιήσει, αντιγράψει, προβάλει, αναπαράγει, δημοσιεύσει, επεξεργαστεί ή χρησιμοποιήσει με άλλο τρόπο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας άμεσα ή έμμεσα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Avis. Σε διαφορετική περίπτωση, το Μέλος θα είναι υπεύθυνο για την αποκατάσταση κάθε ζημίας ήθελε υποστεί η Avis. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες / Χρήστες της για προσωπική χρήση.

10.2. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Avis, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών και των πληροφοριών της Ιστοσελίδας, υπόκεινται στα πνευματικά δικαιώματα αυτής. Η αντιγραφή των πληροφοριών και η μεταφορά τους σε άλλον διακομιστή ή διαδικτυακή τοποθεσία με σκοπό την δημοσίευση, αναπαραγωγή ή διανομή τους απαγορεύεται ρητώς.

10.3. Η μη εξουσιοδοτημένη και η μη προσήκουσα χρήση της ιστοσελίδας δύναται να συνεπάγεται και την παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

11. Ευθύνη

11.1. H ιστοσελίδα της Avis μπορεί να περιέχει τυπογραφικά λάθη ή λάθη καταχώρισης, τα οποία θα διορθώνονται από την τελευταία σε εύλογο χρονικό διάστημα από τον εντοπισμό τους.

11.2. H Avis δεν δύναται να εγγυηθεί για την πληρότητα του περιεχομένου της ιστοσελίδας για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Επίσης, δεν εγγυάται ότι τυχόν λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που θα της τίθενται. Παρόλο που η Avis καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκλείσει την εμφάνιση ιών σε αυτή την ιστοσελίδα, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Κάθε Μέλος οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε ‘’φόρτωση’’ από αυτή την ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει το Μέλος και σε καμία περίπτωση η Avis.

11.3.  Η Avis δεν φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών ή εφαρμογών της ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα τυχόν εμφανισθούν. Η Avis υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται έναντι του Μέλους/Χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική η αποθετική, που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη ακώλυτη χρήση της ιστοσελίδας, την πλοήγηση σε αυτή και τη χρήση των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.

11.4.  Η Avis ουδεμία ευθύνη φέρει, αναφορικά με τις ταχύτητες σύνδεσης στο Διαδίκτυο των Μελών, προβλήματα επικοινωνίας, τεχνικά προβλήματα, δυσλειτουργίες υποδομής και διαδικτύου, διακοπές ρεύματος και άλλες δυσλειτουργίες που ενδέχεται να προκύψουν κατά την πρόσβαση στην ιστοσελίδα.

12. Ανωτέρα βία

12.1. Κάθε καθυστέρηση ή αδυναμία εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης, στο πλαίσιο του παρόντος από την Avis, δεν δύναται να θεωρείται αθέτηση ή παράβαση εκ μέρους της, ούτε να αποτελεί λόγο ευθύνης έναντι του Μέλους, στο βαθμό που η καθυστέρηση ή αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας (τυχηρά).

12.2. Ως γεγονός ανωτέρας βίας (τυχηρά) θεωρείται κάθε γεγονός που συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία της Avis προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, όπως ενδεικτικά: η απεργία, η εμπλοκή της Χώρας σε πόλεμο, η γενική ή μερική επιστράτευση ή άλλο γεγονός μη δυνάμενο να προβλεφθεί, δυνάμενο, όμως, να δημιουργήσει αντικειμενική αδυναμία συνέχισης των εργασιών ή εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και παροχών από το παρόν.

13. Όροι, κατάργηση και ακύρωση της ιδιότητας των Μελών

13.1.  Οι παρόντες όροι τίθενται σε ισχύ από τη στιγμή που εγκρίνεται στην ιστοσελίδα η εγγραφή Μέλους και τερματίζεται αυτόματα χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση μετά την ακύρωση της ιδιότητας Μέλους ή/ και τον τερματισμό των υπηρεσιών που προσφέρονται στην ιστοσελίδα.

13.2.  Σε περίπτωση που το Μέλος ενεργήσει εν μέρει ή εν όλω κατά παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους παρόντες όρους, οι οποίοι άπαντες είναι ουσιώδεις, η Avis μπορεί να ακυρώσει μονομερώς και με άμεση ενέργεια τη συμμετοχή του Μέλους χωρίς καμία ειδοποίηση.. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής και εγγραφής Μέλους από την πλευρά της Avis για τους παραπάνω λόγους, το Μέλος δεν δύναται να εγείρει αξιώσεις σε βάρος της Avis. Απεναντίας, η Avis δύναται να διεκδικήσει από το Μέλος την αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν έχει ή θα υποστεί από τα γεγονότα που προκάλεσαν την ακύρωση εγγραφής και συμμετοχής του Μέλους, δικαιούμενης να παρακρατήσει το κόστος κράτησης – προκαταβολή, ως αποζημίωση-ποινική ρήτρα για τη ζημία που ήθελε υποστεί, η οποία (ποινική ρήτρα) θεωρείται δίκαιη και εύλογη, με ρητή αποδοχή του παρόντος από το Μέλος/Χρήστη.

14. Πολιτική επιστροφών

14.1. Το Μέλος έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει το όχημα εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής αυτού. Το Μέλος υποχρεούται να επιστρέψει το όχημα στην ίδια ακριβώς κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, να μην έχει υποστεί την παραμικρή φθορά λόγω κακής χρήσης και παράλληλα απαιτείται ρητά να μην έχουν διανυθεί περισσότερα από 200 χιλιόμετρα από το χρόνο της παράδοσης αυτού.  

14.2. Επιστροφές ΔΕΝ γίνονται δεκτές σε περίπτωση που το όχημα φέρει ζημίες/φθορές ή έχει διανύσει περισσότερα από 200 χιλιόμετρα σε σχέση με τα διανυθέντα χιλιόμετρα κατά τον χρόνο της παράδοσης αυτού. 

14.3. Ο παρών όρος δεν τυγχάνει εφαρμογής: (α) στις συμβάσεις που θα καταρτιστούν μεταξύ της Avis και του Μέλους στο πλαίσιο του προγράμματος “Avis Plan”, (β) στο κόστος κράτησης αναφορικά με περιπτώσεις στις οποίες το Μέλος δεν προέβη στην αγορά του αυτοκινήτου και (γ) στο ποσό της προκαταβολής για τις περιπτώσεις που το Μέλος επέλεξε ως τρόπο εξόφλησης την τραπεζική κατάθεση/διατραπεζική μεταφορά και δεν ολοκλήρωσε εμπρόθεσμα, ήτοι εντός δύο (2) εργασίμων ημερών την διαδικτυακή αγορά του αυτοκινήτου.

14.4. Στις περιπτώσεις επιτρεπόμενης υπαναχώρησης του Μέλους κατά τους όρους του παρόντος, το τίμημα αγοράς του οχήματος θα επιστραφεί στο Μέλος - αφαιρουμένου του ποσού των 95 ευρώ που αντιστοιχεί σήμερα στο κόστος μεταβίβασης (75€) και στο κόστος των διαχειριστικών εξόδων (20€) - εντός χρονικού διαστήματος δέκα πέντε (15) ημέρων και εφόσον έχουν εκπληρωθεί σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) το Μέλος έχει επιστρέψει το όχημα στις εγκαταστάσεις της Avis, (β) το όχημα βρίσκεται στην κατάσταση κατά την οποία παραλήφθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις παραγράφους 13.1. και 13.2. του παρόντος, (γ) το Μέλος χορηγήσει στην Avis ανέκκλητη εξουσιοδότηση / υπεύθυνη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του για την επαναμεταβίβαση του οχήματος στην Avis και (δ) Επανεκδοθεί η άδεια του εν λόγω οχήματος στο όνομα της Avis. Η άνω προθεσμία των δέκα πέντε (15) ημέρων θα αρχίζει από την ημερομηνία που θα εκπληρωθεί και η τελευταία χρονικά εκ των άνω τεσσάρων (4) προϋποθέσεων.

15. Μεταβίβαση οχήματος

15.1. Το Μέλος οφείλει να πληρώσει το κόστος της μεταβίβασης, όπως αυτό αναφέρεται στην ιστοσελίδα “usedcars.myavis.gr”. Το εν λόγω κόστος αποτελείται από α) το παράβολο (όπως αυτό εκάστοτε ορίζεται για τις μεταβιβάσεις οχημάτων από εταιρείες) και β) το κόστος που αφορά τον διεκπεραιωτή της μεταβίβασης (συνεργαζόμενη εταιρεία της Avis).

15.2. Εφόσον έχουν εκπληρωθεί σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) έχει εξοφληθεί καθ’ ολοκληρίαν το τίμημα αγοραπωλησίας του οχήματος, πλέον του κόστους μεταβίβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον όρο 14.1 και  (β) το Μέλος  υποβάλει στην ιστοσελίδα ανέκκλητη εξουσιοδότηση / υπεύθυνη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του για την μεταβίβαση του οχήματος, το Μέλος δικαιούται μετά από δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και το αργότερο έως ενός (1) μηνός  να παραλάβει το όχημα και την άδεια κυκλοφορίας αυτού εκδοθείσα στο όνομα του Μέλους. Η άνω προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία που θα εκπληρωθεί και η τελευταία χρονικά εκ των άνω δύο (2) προϋποθέσεων. Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής του οχήματος πλέον του ενός (1) μηνός, το Μέλος θα επιβαρυνθεί με έξοδα φύλαξης του οχήματος που θα ανέρχονται στο ποσό των πενήντα Ευρώ (50€) ημερησίως και θα φέρει τον κίνδυνο για τη χειροτέρευση του πράγματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση που το τίμημα ή το κόστος μεταβίβασης δεν έχει εξολοκλήρου εξοφληθεί ή το Μέλος αρνείται να υποβάλει την ανέκκλητη εξουσιοδότηση/ υπεύθυνη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του για την μεταβίβαση του οχήματος στο όνομά του, μετά την πάροδο ενός μηνός από τη χρέωση της κράτησης ή πληρωμής της προκαταβολής, η Avis δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση πώλησης, να επιστρέψει το τίμημα στο Μέλος (πλην του κόστους προκαταβολής ή του κόστους κράτησης) και να διαθέσει ελεύθερα προς πώληση το όχημα σε τρίτον.

16. Κοινοποιήσεις

Το Μέλος αποδέχεται ότι η διεύθυνση που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή Μέλους στην ιστοσελίδα είναι ακριβής και αληθής, στην οποία θα λαμβάνουν χώρα νόμιμα και έγκυρα οι προς αυτό κοινοποιήσεις και ισχύει μέχρι την τυχόν καταχώριση στην ιστοσελίδα-εφαρμογή μεταβολής αυτής.

17. Τελικές Διατάξεις

17.1. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων κριθεί άκυρη ή δεν ισχύει για οποιονδήποτε λόγο, οι άλλες διατάξεις θα παραμείνουν σε ισχύ.

17.2. Ενδεχόμενη αδυναμία, αδράνεια ή καθυστέρηση της Avis για την άσκηση των δικαιωμάτων της που απορρέουν από το παρόν δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

17.3. Το Μέλος δεν μπορεί να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τα δικαιώματα, τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτήν τη σύμβαση σε τρίτους χωρίς να λάβει τη γραπτή άδεια της Avis, ιδίως δε την ιδιότητα Μέλους που κρίνεται προσωποπαγής.

18. Εφαρμοστέο δίκαιο-δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, κάθε τροποποίησή τους καθώς και η χρήση της Ιστοσελίδας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον προκύψει διαφορά για την οποία υφίσταται καθ’ ύλη αρμοδιότητα Ειρηνοδικείου, αυτή θα μπορεί να αχθεί είτε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών είτε στο Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου.